Geen rookmelder? Binnenkort verplicht!

10 juni 2022

Per 1 juli verplicht!
Rookmelders in woningen verplicht per 1 juli 2022 rookmelders zijn van groot belang voor de brandveiligheid binnenshuis. Volgens TNO-onderzoek zal het aantal slachtoffers en de economische schade van brand aanzienlijk kunnen worden verminderd als in alle woningen rookmelders zijn. In nieuwbouw woningen zijn rookmelders al sinds 2003 verplicht en binnenkort geldt deze verplichting ook voor bestaande woningen.

Waar plaats je de rookmelder?

Bij een eengezinswoning zal er zowel in de entree/ gang op de begane grond, als de overloop op de eerste verdieping én (de overloop) op de zolder een rookmelder moeten zijn, in totaal dus een verplicht aantal van drie rookmelders. In een appartement moet er een rookmelder in de hal van het privé gedeelte zijn. En bij een kamerwoning, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis, dient er een rookmelder in elke kamer aanwezig te zijn.

Wie is verantwoordelijk?

De bovenstaande verplichting rust op de eigenaar van de woning. De verkoper van een woning is dus na 1 juli 2022 in beginsel gehouden om de woning met vereiste rookmelders te leveren aan de nieuwe eigenaar. Gebeurt dit niet, dan zou de discussie kunnen ontstaan of er sprake is van een gebrek in de zin van artikel 6.3 van de koopovereenkomst. Immers, normaal gebruik houdt in dat de woning kan worden bewoond op een voldoende veilige manier, met een redelijke mate van duurzaamheid en zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast. Het laatste woord hierover is uiteraard aan de rechter. Het ligt hierbij wel voor de hand dat het ontbreken van de rookmelders de koper bekend of kenbaar zal zijn. Al bij de bezichtiging kan de oplettende koper opmerken dat er rookmelders ontbreken. En de zich goed geïnformeerde koper zal de verplichting tot het hebben van rookmelders in de woning haast niet kunnen zijn ontgaan.
Het ontbreken van de rookmelders zal dus waarschijnlijk voor rekening en risico van de koper komen.

Voormelde verplichting geldt eveneens voor verhuurders. Wordt de verplichte rookmelder niet op tijd geplaatst, dan lopen verhuurders het risico op een huurprijsvermindering. Het ontbreken van de rookmelders kan immers als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt. Huurders zullen daarentegen hun medewerking moet verlenen voor het plaatsen van de rookmelders. Het installeren van de rookmelders vormt een dringende werkzaamheid waaraan huurders ingevolge artikel 7:220 lid 1 Burgerlijk Wetboek hun medewerking dienen te verlenen.
Alhoewel het plaatsen van de rookmelders de verantwoordelijkheid van de verhuurder is, is de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelder (zoals bijvoorbeeld het vervangen van de batterijen) als zijnde een kleine herstelling, zoals bepaald in het besluit Kleine Herstellingen.

Gevolgen voor de dekking van verzekeringen Inboedel- en/ of opstalverzekeringen zien onder andere toe op de vergoeding van schade als gevolg van brand. Wat nu als er brand uitbreekt na 1 juli a.s. en er zijn geen rookmelders geplaatst? Het is nog niet duidelijk of verzekeraars de polisvoorwaarden zullen aanpassen naar aanleiding van de wettelijke verplichting tot het hebben van rookmelders in woningen. Vooralsnog geven Aon en Achmea aan dat het al dan niet hebben van een rookmelder nog geen effecten heeft op de dekking van de polis. Er zijn overigens wel berichten bekend van verzekeraars die aan het onderzoeken zijn hoe zij met de verplichte rookmelders kunnen omgaan.

Conclusie het plaatsen van een rookmelder is een kleine ingreep met een grote impact. Rookmelders kunnen levens redden.