Overdrachtsbelasting

1 september 2021

In 2021 veranderen er een aantal zaken op de woningmarkt die erg prettig zijn voor jonge mensen tot 35 jaar. Hoe zit het precies? Hieronder leggen we het uit!

Personen jonger dan 35 jaar kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning, gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting. Mits zij aan de volgende eisen voldoen:

1. De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan 35 jaar;
2. De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling;
3. De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken (je moet er dus zelf gaan wonen)

Het is niet van belang of de verkrijger eigenaar van een woning is of is geweest. Hierdoor komen ook jonge doorstromers die reeds een woning in bezit hebben of hebben gehad in aanmerking voor deze regeling.

Met ingang van 1 april 2021 is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor de bovengenoemde startersvrijstelling. Vanaf dan kan slechts aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling, indien de koopprijs van de woning lager is dan € 400.000.

Nog even een andere voorbeeld: Een stel van 32 jaar en 37 jaar koopt een woning met een waarde van € 300.000, waarbij zij ieder voor de helft eigenaar worden van de woning. Als deze mensen zelf het huis gaan bewonen en ook nog niet eerder van de regeling gebruik hebben gemaakt, dan wordt over € 150.000 door de verkrijger met een leeftijd van 32 jaar vrijgesteld van overdrachtsbelasting en betaalt de verkrijger met een leeftijd van 37 jaar 2% over € 150.000 (€ 3.000).