Inloggen move.nl
Marco van Bemmelen - Ginkel Bemmelen NVM Makelaars

Ginkel Bemmelen,
je partner in planontwikkeling

Scroll naar beneden

Plan-ontwikkeling

Ginkel Bemmelen,
je partner in planontwikkeling

De informatie van Ginkel Bemmelen is ook voor ons project zeer relevant’

Projectontwikkelaars, woningcorporaties en de overheid zijn altijd benieuwd naar de woonbehoeften van mensen. Natuurlijk. Want zij willen het aanbod van nieuwe woningen zo goed mogelijk afstemmen op de vraag vanuit de markt. Ginkel Bemmelen staat als een toonaangevende NVM-makelaar in Veenendaal al jarenlang midden in die markt. Wij kunnen in alle fasen van een ontwikkelproject meedenken en adviseren. Wij zijn met ons zicht op marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden de prima geïnformeerde partner in planontwikkeling die je zoekt.

Ik wil meer weten
In gesprek met de makelaar Ginkel Bemmelen NVM Makelaars

Planontwikkeling, een hele uitdaging!

Een overspannen woningmarkt. Weinig planruimte met enige omvang waar nog woningbouw ontwikkeld kan worden. Beperkingen vanuit de overheid door stikstof- en PFAS-overschrijdingen. Het is beslist een hele uitdaging geworden om in de huidige omstandigheden woningen te ontwikkelen. Dan is het belangrijk een goed beeld te hebben of te krijgen van de woonbehoeften van potentiële kopers. Wat is voor hen belangrijk? Ook andere vragen zijn relevant. Hoe zullen de woningprijzen zich gaan ontwikkelen? Hoe verhouden de steeds hoger wordende bouwkosten zich tot de kwaliteitseisen die je aan een woning stelt? Wie bezig is met planontwikkeling kan niet om deze vragen heen.

Actuele kennis essentieel

Al deze vragen maken het belangrijk om vraag en aanbod zo zorgvuldig mogelijk op elkaar af te stemmen. Om bij ieder nieuwbouwproject en bij elke herstructurering of herbestemming een succesvolle vertaalslag te maken naar de markt. Daarvoor is actuele kennis essentieel vanuit de markt zelf. Als NVM-makelaar beschikken wij over die informatie. Al in een zeer vroeg stadium van ieder ontwikkelproject kunnen wij de marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart brengen. Ginkel Bemmelen heeft vaak laten zien – als woningmarktconsultant en NVM-nieuwbouwspecialist – hoe belangrijk een prima geïnformeerde partner in planontwikkeling is.

Gewaardeerde partner bij planontwikkeling

Bij Ginkel Bemmelen hebben wij dagelijks contact met de woonconsumenten in Veenendaal en wijde omgeving. Zij verschaffen ons een diep inzicht in de lokale en regionale marktbehoeften. Daarnaast weten wij wat de belangen van alle betrokken partijen zijn en houden wij de macro-economische ontwikkelingen continu in de gaten. Onze deskundigheid wordt gewaardeerd door projectontwikkelaars, overheden en woningcorporaties. Zij maken daar graag gebruik van. Ginkel Bemmelen kan ook jouw partner zijn bij planontwikkeling.

Chat op Whatsapp
Kunnen wij iets voor je doen?
Scroll omhoog