Inloggen move.nl

Privacy makelaardij

Scroll naar beneden

Privacy-verklaring

Ginkel Bemmelen NVM Makelaars

Privacyverklaring makelaardij Ginkel Bemmelen NVM Makelaars’

Je hebt te maken met makelaardij Ginkel Bemmelen NVM Makelaars. Makelaardij Ginkel Bemmelen NVM Makelaars  is lid van de  NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt makelaardij Ginkel Bemmelen NVM Makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet. Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maak je gebruik?

Je kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bij woningen:

Je wilt een woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:

 • Je wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • Je wilt uw woning verhuren. Zie 2.

Je wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:

 • Je wilt een woning kopen. Zie 3.
 • Je wilt een woning huren. Zie 4.

Je wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur:

 • Je wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

Als je op zoek bent naar een woning en je hebt hiervoor niet de NVM-makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Je wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. Zie 8.
 • Je wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • Je wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
 • Je wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

Overige dienstverlening:

Je wilt je laten bijstaan door een NVM-makelaar in het kader van overige dienstverlening:

Je schakelt een NVM-makelaar in om je te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. Zie 16.

 

 

Verwerkings-verantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is makelaardij Ginkel Bemmelen NVM Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Ginkel Bemmelen NVM Makelaars
KvK Utrecht 30136241
Boompjesgoed 16, 3901 MJ Veenendaal
info@ginkelbemmelen.nl
0318-529919

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl

brainbay B.V.
KvK 71551034
Orteliuslaan 951
3528 BE Utrecht
support@brainbay.nl

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen jouw privacy serieus

De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen jouw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt jouw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je weten welke gegevens de NVM-makelaar van jou heeft, stuur dan per brief of e-mail jouw verzoek naar de makelaar. NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als je wil weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat je geïnformeerd wordt. Ook als je de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Jouw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kun je een klacht indienen?

In eerste instantie leg je de klacht schriftelijk voor aan de betrokken NVM-Makelaar/Taxateur. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht door de makelaar, dan kunt je de klacht aanmelden bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Dit is onafhankelijk ondergebracht bij De Geschillencommissie in Den Haag. Zij zullen je informeren over mogelijke vervolgstappen.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVMmakelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVMmakelaar 5 jaar.

1. Je verkoopt jouw woning en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van je promotie te maken voor jouw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor jouw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. Ook word je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvang je verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij NVM-makelaar 
jouw naam, adres en overige contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. a 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. a, d, e 20 jaar
Indien dat met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van jouw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden jouw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvang je van funda de verkoopstatistieken van jouw woning. e 2 jaar
Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a. NVM/brainbay(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
c. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d. Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
e. funda

 

2. Je verhuurt jouw woning en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. Ook word je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvang je verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij NVM-makelaar 
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verhuur.  a 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van jouw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 a, c, d 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 3 jaar
De eisen die je stelt aan de huurder. c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities a 3 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden jouw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvang je van funda de verhuurstatistieken van jouw woning. d 2 jaar
Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a. NVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Huurder, meetbureau, fotograaf
c. Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
d. funda

 

3. Je bent op zoek naar een koopwoning en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een voor jou passende woning te vinden, namens je de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. Ook word je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij NVM-makelaar 
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over jouw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw financieringsmogelijkheden.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden jouw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.  d 2 jaar
Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a. Verkoper en verkoopmakelaar
b. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
c. Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
d. funda

 

4. Je bent op zoek naar een huurwoning en je hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikte huurwoning te vinden, namens jou de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de  huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. Ook word je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij NVM-makelaar 
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over jouw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden jouw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.  b 2 jaar
Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a. Verhuurder, verhuurmakelaar
b. funda

 

5. Je wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met jou en eventueel jouw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij NVM-makelaar 
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Jouw mening over de woning. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. a, b, e 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop- of huurwoning. a 3 jaar
Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden. a 3 jaar
Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a. NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Verkoper
c. Notaris, aankoopmakelaar
d. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
e. Kandidaat kopers via biedlogboek

 

6. Je wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij NVM-makelaar 
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat je aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets. a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst  op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die je aan jouw NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a. Verhuurder

 

7. Je wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVMmakelaar

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar je op de hoogte brengt van mogelijk voor jou interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat je aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij NVM-makelaar 
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt. geen Tot intrekking van toestemming

 

8. Je wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en je hebt hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor jouw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan  Bewaartermijn bij NVM-makelaar 
Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Gegevens van jouw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. a, b 20 jaar
Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden c 5 jaar
Overige informatie die je aan jouw NVM-makelaar/taxateur verstrekt. geen 20 jaar
Ontvangers van gegevens
a. NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b. Validatie instituut op taxaties
c. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.
NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als je een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als je een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in  overleg met jou ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt jouw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C. Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper. De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend  goed markt mogelijk.

De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

 • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken

De NVM ziet jouw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of je gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of jouw verzoek wordt ingewilligd.

Chat op Whatsapp
Kunnen wij iets voor je doen?
Scroll omhoog